การจัดการลิงค์ (LINK MANAGEMENT) คืออะไร?

Freepik.com
Freepik.com

การจัดการลิงค์ (Link Management) คือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการจัดระเบียบ แก้ไข วิเคราะห์ และควบคุมลิงก์ทั้งหมดที่ธุรกิจของคุณแชร์ไว้ บนเว็บไซต์ หรือ บนโซเชียลมีเดีย และทางอีเมลให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าบริษัทของคุณจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก

Share
Share
Share